Indeks

Fra energiwiki.dk

Skift til: Navigation, Søgning

Forord

NYT! Prisværdig energiadfærd - projekter, der sparer energi

"Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger [1]

Media:kvotehuset.png


Del 1: Generelt
Energiforbrug og miljøbelastning
Grønne regnskaber
Energiledelse
Elementer i energiledelse
Virksomheders samfundsansvar
Nøgletal-begreb og metoder

Cases og eksempler
Varmeforbrug og adfærd
Smiley-ordning sparer 100.000 kr. på skoler
Hvilke krav skal jeg stille i et solcelle udbud?
Spændingsdæmpning
Præstemoseskolen
Selvejende institutioner og energiinvesteringer
Modeller for energioptimering
Sommerferieråd
Hvem, Hvad, Hvor - om adfærdscases Under opbygning


Del 2: Teknik – nøgletal, formler og principper
Bygningers energibehov – krav til nye og ældre bygninger
Beregning af bygningers energibehov og energiramme - beregningsmetode
Bygningers isolering
Bygninger med fremtidens energistandard
Glas og termoruder
Vinduer
Teknisk isolering
Ventilationsanlæg
Komfortventilation og luftkonditionering
Industri- og procesventilation
Varmegenvinding og varmevekslere
Befugtning
Køling
Pumpning
Trykluft
Vakuum
Hydraulik
Elmotorer
Mekaniske transmissioner
Belysning
It og kontorapparater
Procesvarme – elektricitet
Tørring
Varmemåling i bygninger
Automatik
Vandforbrug
Varmt brugsvand


Del 3: Nøgletal for forbrug
Industriens nøgletal
Nøgletal for bygninger - ELO nøgletal
Graddage, energisignatur
Energi i boligsektoren
Nøgletal for handel og service
Energistyring i staten
Energistyring i kommunerne


Del 4: Forsyning
El-området
Fjernvarmeforsyning
Egenproduktion - Systemtyper for varmeproduktion
Egenproduktion, kedeltyper og kedeldrift
Egenproduktion, kraftvarme
Egenproduktion, varmepumper
Egenproduktion, brændselsvalg og overskudsvarme
Solenergi
Vedvarende energi, biogas
Biobrændsler
Omsætningstabeller


Del 5: Appendix
English Summary
Myndigheder og organisationer
Relevante hjemmesider
Forfatterliste
Stikordsregister

Kommentarer

Det er ikke muligt at tilføje kommentarer uden en bruger.
Opret en bruger eller log ind her.

Gå til Indekss diskussionsside for at rette og/eller slette kommentarer her.

Personlige værktøjer